fbpx

Presse

Læs med her når FOLA stiller skarpt på de aktuelle sager på dagtilbuds- og fritidsområdet

Pressemeddelelse: Red fritids- og ungdomspædagogikken og læg klubberne under ungdomsskoleloven!

Pressemeddelelse: Red fritids- og ungdomspædagogikken og læg klubberne under ungdomsskoleloven!

Hvorfor i alverden skal en forældreorganisation blande sig i, hvilken lovgivning de kommunale klubtilbud skal ligge under? Det skal vi fordi, vi i de her dage kan læse, at alt for mange kommunale sparekataloger lægger op til at kommunerne enten helt nedlægger klubber eller lægger dem under folkeskolelovgivningen. Og det bekymrer os mildest talt.

At lukke klubber ser vi i FOLA, som en katastrofal beslutning. Signe Nielsen, der er formand for FOLA udtaler: “Det er i klubberne, at vores børn og unge mødes på tværs af fællesskaber, det er her de møde de voksne, som de fortæller alle deres hemmeligheder til. Det er her vi kan modvirke den stigende ensomhed og mistrivsel”.Så hvordan kan vi bedst bevare klubberne, når besparelserne ligger som en sort, truende sky over kommunernes økonomi?

Lige nu har mange kommuner deres klubtilbud liggende under dagtilbudslovgivningen, og i denne lovgivning ligger en bestemmelse om, at forældrebetalingen maksimalt må udgøre 25% af omkostningerne. Med andre ord er klubtilbuddene dyre at drive - især i en tid, hvor der skal spares massivt. Derfor laver flere og flere kommuner den finte, at de rykker klubtilbuddene væk fra dagtilbudsloven og ind under en anden lovramme, hvor forældrebetalingen kan øges - enten under ungdomsskoleloven eller folkeskoleloven. Og den sidstnævnte bekymrer FOLAs formand Signe Nielsen.

“Hvis klubberne kommer under folkeskolen, så dræber vi langsomt den fritidspædagogik som Danmark er kendt for. Vi har set det ske med SFO'erne, der har mistet pædagogiske ledere, afleveret penge til folkeskolens sorte hul, og ikke mindst så er børnene alt for mange steder i den samme bygning hele dagen – det ønsker jeg ikke sker for klubberne”, udtaler Signe Nielsen.

Kommunerne mangler penge - det er tydeligt for alle efter de seneste dages opråb fra både offentligt ansatte og borgmestre fra Venstre og Socialdemokratiet. En del af de penge kan findes ved at sætte forældretaksten op på klubber og SFO. Vi forældre får altså en indirekte skattestigning, men måske er det prisen for at bevare og ikke mindst redde nogle klubtilbud ad denne vej? Ungdomsskolens rammer er så brede, at klubberne ikke mister den frihed de havde under dagtilbudsloven til at lave gode fritidspædagogiske tilbud, hvor læring ikke er et styrende element, men pædagogikken kan blomstre og sætte børnenes sociale, kreative og emotionelle liv i centrum.

Derfor vælger vi i FOLA at fortælle kommunerne, at der er en kæmpe gevinst ved at vælge ungdomsskolelovgivningen, fremfor folkeskolens lovgivning.Vi ser gerne, at man kigger på, hvordan eksempelvis Århus, Viborg eller Silkeborg har organiseret deres klubber i samarbejde med ungdomskolerne. I Århus har det givet nogle bredere bestyrelser for fritidscentrerne, hvor både forældre, ungeråd og organisationer er med. I Århus betaler forældrene 832 kr. for klub efter 3. klasse, for at få passet deres børn efter skole. Så forældretaksten kan godt sættes op, men lad fritidspædagogikken leve – læg den under ungdomsskolen fremfor folkeskolen – vores børn behøver ikke mere læring. 

Venlig hilsen

Signe Nielsen, formand for FOLA, Forældrenes Landsorganisation 
Mobil: 40 12 98 09

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Raffinaderivej 8, bygn. B, 1.sal
2300 København S.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved