fbpx

Presse

Læs med her når FOLA stiller skarpt på de aktuelle sager på dagtilbuds- og fritidsområdet

Pressemeddelelse: Nye normeringstal dækker over store forringelser og opgørelsesmetoden er forældet  

Pressemeddelelse: Nye normeringstal dækker over store forringelser og opgørelsesmetoden er forældet  

Danmarks Statistik (DST) har i dag offentliggjort de nyeste tal over normeringerne dagtilbud. Men selvom tallene er nye, så fortsætter den gamle kritik af tallene.  

Normeringstal dækker over forringelser 

Normeringstallene viser en lille forbedring, men det giver FOLA ikke meget for. Forbedringen skyldes at pædagogandelen falder. Der er ansat 1738 nye pædagoger, men ud af dem er kun 12 uddannede pædagoger.   

”Den såkaldte forbedring er intet værd. Den skyldes nemlig at pædagoger i stor stil udskiftes med medhjælpere uden uddannelse. Desværre så er lov om minimumsnormeringer så svag, at den ikke kommer til at dæmme op for den tendens. Det efterlader os forældre med en bunke helt reelle bekymringer,” siger Signe Nielsen, formand for FOLA.  

Normeringstal opgjort med forældede metoder  

Tallene (fra 2022) viser, at de fleste kommuner overholder minimumsnormeringer. Men den metode som DST har brugt svarer ikke til de bestemmelser som lov om minimumsnormeringer har og viser så heller ikke om kommunerne overholder loven.

Afvigelserne ligger f.eks. i at pædagogisk personale ansat for de statslige puljemidler til sociale normeringer og de pædagogiske ledere tælles med, som en del af det pædagogiske personale omkring børnene på linje med pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere. Og det er misvisende.

Ifølge loven om minimumsnormeringer skal pædagogiske ledere kun indgå med en vægt på 85 procent, ligesom medarbejdere ansat for de statslige puljemidler til sociale normeringer ikke skal medregnes. Det betyder med andre ord, at tallene fra Danmarks Statistik ser ’bedre’ ud end det i realiteten gør mange steder i landet.   

Der mangler fortsat gennemsigtighed

For første gang har Danmarks Statistik opgjort normeringstallene på bestyrelsesniveau. Her kan man finde lokale variationer mellem dagtilbuddenes normeringer. Variationerne vil som regel afspejle politiske prioriteringer i kommunernes budgettildelingsmodeller. Flere byer har særlige budgetter til sociale normeringer eller til støtte til børn med særlige behov. Derudover giver to statslige puljer i 2022 mulighed for bedre normeringer i afdelinger med mange sårbare og udsatte børn. 

”Det er ret ærgerligt, at vi bliver ved med at få tal ud, som ikke rigtig viser noget. Vi ved at man fuldt ud er i stand til at medregne de korrektioner, som lov om minimumsnormeringer foreskriver, men alligevel gør man det ikke. Det giver en masse bøvl og usikkerhed. I FOLA er vi naturligvis glade for at man nu kan aflæse tallene på bestyrelsesniveau, men når det ikke er de rigtige tal, ja, så kan det jo ikke bruges til noget,” siger Signe Nielsen 

For yderligere kommentarer kontakt Signe Nielsen på 40 12 98 09  

 

Læs mere og se Danmarks Statistiks opgørelse over normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud. 

Der er blevet længere mellem pædagogerne  

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Raffinaderivej 8, bygn. B, 1.sal, C13
2300 København S.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved