fbpx

Pressemeddelelse: Send en varmecheck til børnene

FOLAs holdning til serviceloftet og stigende udgifter hos dagtilbuddene

Pressemeddelelse: Send en varmecheck til børnene

Drop serviceloftet og send en varmechek til børnene! I dag skal politikerne forhandle en ny varmeaftale hjem. I FOLA, Forældrenes Landsorganisation forventer man, at politikkerne får lavet en aftale, som også sikrer penge til landets institutioner.

Dagtilbud, skoler, fritidstilbud står ligesom forbrugerne over for stigende priser til varme, el, mad, legetøj osv. Hvis der ikke sikres flere midler at gøre godt med, så kommer det til at underminere økonomien ude i institutionerne.

”Hvis der ikke kommer penge ud til institutionerne, så kan vi godt vinke farvel til de forbedringer, som vi ellers med de sidste års politiske aftaler på børneområdet har kunnet se frem til. Vi er så bekymrede for at f.eks. pengene til minimunsnormeringer går til at betale varmeregningen med,” siger Signe Nielsen, Formand for FOLA, Forældrenes Landsorganisation.

I FOLA’s optik er det også helt afgørende, at politikerne i samme ombæring får set på det statsfastsatte kommunale serviceloft ude i kommunerne. Ved at hæve serviceloftet vil man give kommunerne mulighed for selv at være med til at finansiere de stigende udgifter og indfri de fine ambitioner om højere kvalitet på børn og ungeområdet.

”Serviceloftet skal op nu. Politikerne skal skynde sig. Det serviceloft har alt for længe været en kommunal spændetrøje, som har gjort det alt for svært for kommunerne at sikre en ordentlig kvalitet for vores børn. Hvis der ikke sættes ind nu, så kommer vi til at se en markant dalende kvalitet. Det er faktisk ikke helt til at holde ud at tænke på, når vi nu faktisk endelig kunne se frem til et løft,” Siger Signe Nielsen

For yderligere kommentarer kontakt formand Signe Nielsen 
FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Valdemarsgade 8, 2.sal
1665 København V.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved