fbpx

Presse

Pressemeddelelse: Forældretilfredshedsundersøgelsen ændrer ikke på stigende mistrivsel

Forældretilfredshedsundersøgelsen ændrer ikke på stigende mistrivsel.

Resultatet af KL og regeringens forældretilfredshedsundersøgelse er landet. Resultatet er som forventet – forældrene er tilfredse. Men i FOLA mener man, at undersøgelsen rammer skævt.

Undersøgelsen viser, at forældrene bakker op om de ansatte, da det er deres indsatser, der spørges til.

Men her skal man, ifølge forældreorganisationen, være skarp. Man spørger forældrene om indsatser, som foregår, når de ikke er til stede. Derfor er undersøgelsen ikke valid.

Den er på ingen måder et redskab, som er egnet til at måle kvalitet. FOLA er opmærksomme på, at undersøgelsen måske bevidst er lavet på den her måde. Det man nemlig ofte ser, er at undersøgelsen bliver brugt politisk.

”Vi mener faktisk, at undersøgelsen kan vildlede politikerne, som nemt kan komme til at tro, at den viser forældrenes tilfredshed med kvaliteten. Derfor kan de måske komme til at tro, at alt er i den skønneste orden ude i institutionerne, og at der ikke er brug for flere ressourcer i vores dagtilbud. Men det er simpelthen ikke rigtigt,” siger Signe Nielsen. Formand for FOLA, Forældrenes Landsorganisation.


FOLA har forsøgt at ændre undersøgelsens indhold gennem arbejdet i arbejdsgruppen nedsat af ministeren. Men regeringen og KL har ikke ønsket at ændre undersøgelsen, her vægtes det nemlig højest at kunne sammenligne med andre år.

”Ja, undskyld mig, men jeg forstår ikke, at vi bliver ved med at lave de her ubrugelige undersøgelser. Det er jo katten om den varme grød. Spørg nu os forældre om noget, vi reelt kan vide. Spørg os om vi er trygge ved at aflevere, om personalet er til at få fat i, om vi oplever at vores børn trives, – ja og tag så den endelige lakmusprøve – spørg os om vi overvejer at flytte vores børn og om vi vil anbefale institutionen i vores netværk. Det vil give os klare svar fra forældrene. Men det er man åbenbart ikke interesseret i.” siger Signe Nielsen.

Signe Nielsen minder om psykologforeningens undersøgelse fra 2019 som viste, at psykologerne vurderede, at normeringen i hovedparten af de danske dagtilbud er så utilstrækkelig, at den har direkte negativ indvirkning på børnenes trivsel og udvikling. Psykologerne gjorde allerede da opmærksom på, at de oplevede en stigende mistrivsel blandt børn. De koblede direkte mistrivsel og dårlige normeringer. Når der er for få voksne omkring småbørn, så lærer de ikke at regulere sig selv, og de bliver urolige eller ængstelige. Manglende ressourcer og tid på almenområdet giver sig nu til kende som massivt stigende udgifter til specialindsatser.

”Alle taler om børn og unges stigende mistrivsel. Se bare programmet for ”Folkemødet”, det er det hotte emne her i 2022. Men altså, det har været undervejs længe. Ja, og for os at se er sammenhængen soleklar. Vi har set så mange børn og unge få det skidt, og desværre sættes der først ind, når det er gået galt. Forebyggelsesperspektivet er væk, reelle investeringer i gode børneliv for alle børn er blevet nedprioriteret og det kan mærkes. Det ændrer en glittet forældretilfredshedsundersøgelse ikke på. Desværre.” siger Signe Nielsen

For yderligere kommentarer kontakt Signe Nielsen, formand for FOLA på 40 12 98 09.

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Valdemarsgade 8, 2.sal
1665 København V.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved