fbpx

Presse

Pressemeddelelse: Indgået aftale om barsel

Daginstitutionerne skal altid passe til de børn, der går der.

I en årrække er børn blevet afleveret stadig tidligere i dagtilbud. FOLA pointerer i forbindelse med den indgåede barselsaftale, at man skal følge nøje med i, hvordan den indvirker på vuggestuestarten. Hvis den nye barselsmodel kommer til at betyde at børnene afleveres endnu tidligere end i dag, så skal det sikres, at institutionerne er gearet til det. Allerede i dag er institutionerne ikke nødvendigvis indrettet til at rumme børn under 1 år, mener man i FOLA.

Ifølge Danmarks Statistik er gennemsnitsafleveringsalderen 10,7 mdr. De pædagogiske ledere siger, at 82 % af børnene er mellem 10-12 måneder og at hele 10 % er 6-9 måneder. Kun 8 procent oplever, at børnene er over et år ved vuggestuestart. Barselsperioden er fra 2010 – 2018 faldet med 86 dage (jf. BUPL’s undersøgelse fra 2018).

Kopi af Tilfj en overskrift 1920 1920px 1920 1080px 1

“At børnene er blevet yngre ude i dagtilbuddene burde føre til, at vi får kigget dagtilbuddene efter i sømmene. De skal jo altid passe til børnene. Det er helt afgørende for forældrenes tillid til systemet. Af samme grund skal vi også være ekstra opmærksommenu, når der pilles ved barselsreglerne. Betyder det, at børnene bliver endnu yngre end de er nu, ja, så skal der reageres lige med det samme,“ siger Signe Nielsen, Formand for FOLA

FOLA ønsker, at der sikres alderssvarende normering til de børn, der begynder i vuggestue før de er fyldt 1 år. FOLA opfordre derfor til, at der tilføjes en passus til lov om minimumsnormeringer, der sikrer alderssvarende normering til de helt små. Loven om minimumsnormeringer sikrer allerede, at kommunerne ikke kan spare penge ved at sende børn tidligere i børnehave, da vuggestuenormeringen skal følge barnet indtil det fylder 3 år. FOLA mener, at man på samme måde skal sikre en aldersvarende normering til børn under 1 år.

“Lov om minimumsnormeringer bør også sikre en bedre normering til børn under et år. Det er nemlig det helt rigtige, man har gjort med lov om minimumsnormeringer, hvor man har vedtaget en normering, som tager hensyn til barnets alder. Børn under 3 år skal selvfølgelig have en vuggestuenormering. Men det samme skal gælde i den anden ende. Vores vuggestuer er indrettet til børn i alderen 1-3 år og ikke til spædbørn. De helt små kræver bare mere, det ved vi alle. Derfor synes vi, at der skal indføres en særlig lovfastsat spædbarnsnormering,” siger Signe Nielsen, Formand for FOLA

 

Læs om FOLA’s holdning til kvalitet i dagtilbud samt indsatser, som FOLA arbejder aktivt for.

For yderligere kommentarer kontakt Signe Nielsen, Formand for FOLA, på 40 12 98 09.

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Valdemarsgade 8, 2.sal
1665 København V.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved