fbpx

Nyheder

Her kan du læse pressemeddelelser, nyhedsbreve og andre af FOLAs indslag i den offentlige debat.

Kære nyvalgte børneordførere

"...Jeres ansvar er stort. Det ved I. Mon ikke det var netop det, der fik jer til at stille op? I ønsker at tage ansvaret. Nu har I fået magten til at gøre en forskel. Brug den godt!
Alle går ind for, at der skal være høj kvalitet i vores dag- og fritidstilbud. Fra et forældreperspektiv er kvalitet altid tæt forbundet med børnenes trivsel. Forældrenes tilfredshed er dog også båret af oplevelsen af at være inddraget, at vide, hvad der sker i ens barns institution."

Sådan lyder de første linjer, i det velkomstbrev FOLA har sendt til alle de nyvalgte ordførere på børneområdet (du kan hele brevet her). Vi ser enormt frem til samarbejdet og den fælles opgave med at forbedre vilkårene for vores børn, når vi forældre er afsted på arbejde. Derfor har vi også præsenteret politikerne og vores nyvalgte minister Matias Tesfaye for den dagsorden, vi mener børnene kalder på her og nu:

  • Sæt børn og unges mistrivsel øverst på den politiske dagsorden. Prioriterer de vedvarende indsatser ved at styrke de kommunale institutioner, frem for at investere i kortvarige projekter og indsatser.
  • Udvid loven om minimumsnormeringer, så de officielle normeringsopgørelser fremover bliver opgjort på institutionsniveau.
  • Normeringen bør følge alderen, så man ikke kan spare penge ved at sende børn i tidlig SFO.
  • Indfør en lovgivning, som giver forældre ret til at passe egne syge børn. Syge børn smitter!
  • Fritidsinstitutionerne kan være en del af løsningen på mistrivslen. Skab en samlet lovgivning for fritidsinstitutioner som sikrer god normering, nem adgang til SFO og klub for alle børn og en ret til at oprette forældrebestyrelser i SFO og i klubber.
  • Sæt et loft over forældrebetalingen i SFO og klub, så vi sikrer, at forældrebetalingen ikke indgår i finansieringen af den gratis folkeskole.

Så er 2023, og en ny valgperiode skudt igang og vi håber selvfølgelig at vi inden næste valg, har fået tjekket hele listen af, så børnene oplever et løft i kvalitet helt fra den spæde vuggestuestart op til det aktive fritidshjemsliv. Se i øvrigt vores øvrige politikker omkring kavlitet i dagtilbud her.

 

 

 

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Raffinaderivej 8, bygn. B, 1.sal
2300 København S.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved