fbpx

Presse

Pressemeddelelse: En god barndom har værdi i sig selv

Vismændenes forårsrapport er landet. Den sætter spørgsmålstegn ved den økonomiske effekt af gode normeringer. Man har sammenholdt normeringstal fra dansk statistik med karaktergennemsnit og resultater af nationale test.

I FOLA ryster man lidt på hovedet af konklusionerne, og bemærker at selv vismændene tager forbehold.

FOLA’s formand mener, at rapporten på helt afgørende parametre går galt i byen. Det statistiske grundlag er uanvendeligt til at måle en effekt af normering. Hun tager afstand fra en enøjet tilgang til måling af værdien af dagtilbud. Hun fremhæver en god barndom for alle børn, som noget af det mest værdifulde, et samfund kan investere i.

”Vi er ikke imponerede over den rapport. De normeringsstatistikker er gennemhullede for længst. Alle ved, de ikke viser, hvor mange voksne, der er sammen med børnene, hvad de laver, hvor de er, deres uddannelsesniveau eller mangel på samme etc. Når man tager ubrugelige tal og sammenholder med karaktersnit og uduelige nationale test, ja, kommer vi ikke nærmere en sandhed om effekt af god normering. Lad os holde os til den valide forskning, som viser at en tidlig og hurtig indsats virker i forhold til børns trivsel, læring og udvikling. Gode normeringer handler om meget, meget mere end penge og karaktersnit,“ siger Signe Nielsen, formand for FOLA.

”Børn udvikler sig sammen med voksne, de lærer at passe på hinanden, at indgå og tage hensyn, og vente på tur osv. Når der ikke er voksne nok, bliver miljøet utrygt, larmende og kaotisk. Det har vi alle sammen set i de hjerteskærende dokumentarer fra 2019. Her var vi tæt på virkeligheden, det er den økonomiske rapport ikke. Barndommen har en værdi i sig selv, og det er os, de voksne, der skal værne om den,” siger Signe Nielsen.

Forældreorganisationen vil i stedet fremhæve den undersøgelse fra De økonomiske vismænd, som viser, at forældre vil arbejde mere, når deres børn trives. Den rapport bakkes op af en Epinion-undersøgelse fra 2020, som viser, at forældre koncentrerer sig bedre og arbejder mere, når de er trygge ved deres dagtilbud. Her er der tale om en samfundsgevinst, som er til at måle på.

Børn trives bedre, når der er personale nok. De trives endnu bedre, når de møder uddannet personale, fordi tilgangen til dem er vidensbaseret. Det veluddannet personale leverer bedre, når der er en nærværende ledelse, og god ledelse er tilsvarende helt afgørende for det vellykkede samarbejde med forældrene.

”Forældre arbejder ikke for sjov. Vi forventer os noget af de institutioner, vi overlader ansvaret for vores børn til. Sådan er samfundskontrakten, og den holder vi gerne. Men de 10.000 vis af forældre, som gik på gaden for ikke længe siden, har fået nok af at se deres børns barndom blive nedprioriteret for kortsigtede økonomiske interesser. Altså det er jo forældrene, der leverer på arbejdsmarkedet. Lad os belønne dem for indsatsen med gode normeringer til deres børn. Det betaler sig,” siger Signe Nielsen.

For yderligere kommentarer kontakt Signe Nielsen, Formand for FOLA på 40 12 98 09

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Valdemarsgade 8, 2.sal
1665 København V.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved