19 March 2019 07:03:15
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse 25. marts 2011

 

 

”Come on, Trøjborg”- lukkeuger/dage er den helt rigtige betegnelse.

 

”Når Jan Trøjborg på KLs Kommunaltopmøde så flatterende udtaler”:  

Der er tale om et ordentligt pædagogisk tilbud, og så vidt muligt følger der personale fra den faste institution med børnene” så negligeres det fuldstændig at børn rokeres rundt som flyttegods, når deres daginstitution holder lukkedage eller lukkeuger” siger Lars Klingenberg, formand for FOLA

 

”Det er ukendte fysiske omgivelser, ukendte voksne og ukendte børn, som barn præsenteres for. Jeg kender ingen små børn, som synes det kan kategoriseres som et ”ordentligt pædagogisk tilbud” fortsætter Lars Klingenberg

 

”At der ”så vidt muligt” følger personale fra den fast institution med børnene, er ikke den oplevelse børn og forældre har af virkeligheden. Og var det tilfældet, at der fulgte flere personaler med fra den kendte institution, så har jeg meget svært ved at se, at der kan opnås nogen form for økonomisk gevinst” siger Lars Klingenberg

 

”I det hele taget, så må der stilles et meget stort spørgsmål ved den reelle besparelse, da de ansatte under alle omstændigheder skal have løn i ferien – og løndelen er den største udgiftspost. Langt de fleste steder betyder det blot, at besparelsen fordeles over hele året, hvilket medfører at der generelt bliver færre ansatte i forhold til antallet af børn.

 

Summa -summarum: En direkte besparelse affødt af lukkedagene synes at være yderst begrænset, specielt når den sammenholdes med gener for forældre, børn, erhvervsliv og samfund.

 

Så, Jan Trøjborg, kommunalpolitikerne må se såvel forældre som børn i øjnene og være jeres ansvar bevidst samt indrømme, at jeres beslutninger betyder ringere forhold for børn.

 

Uanset hvordan det vendes og drejes, så er der intet positivt ved lukkedage!” slutter Lars Klingenberg, der i øvrigt opfordrer Jan Trøjborg til at deltage i FOLAs konference på Christiansborg d. 29. marts 2011, hvor der vil være rig lejlighed til at drøfte problematikken med bl.a. forældrene.

 

Lars Klingenberg kan kontaktes på tlf. 70205157                                                                                                                         

2,318,509 Unikke besg