25 March 2019 13:36:40
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse vedr. Folketingsvalget 15. september

Pressemeddelelse.

God daginstitutionspolitik er også god økonomisk politik – de mindste skal på dagsordenen i valgkampen.

Hovedfolder: lille_boern_i_glas.png”Vi har for længst nået den nedre grænse for omsorg i vores daginstitutioner. I alt for mange daginstitutioner er der så lidt tid til det enkelte barn, at det går ud over såvel grundlæggende omsorgsfunktioner som børnenes udvikling og trivsel” siger en række forældreorganisationer, som ønsker at daginstitutionsområdet kommer til at spille en central rolle i den igangværende/kommende valgkamp.

”Danske forældre hører til blandt dem, der i international sammenligning arbejder mest. Det betyder at vores børn ofte tilbringer flertallet af deres vågne timer uden for hjemmet og væk fra forældrenes omsorg. På den baggrund har vi som samfund udviklet en daginstitutionsmodel, som matcher denne dobbeltsocialisering. Vi har i teorien en daginstitution, som fremmer børns trivsel, udvikling og læring og som forebygger negativ social arv og eksklusion (Dagtilbudslovens formålsparagraf). Som udgangspunkt har vi udviklet en god daginstitutionsmodel med fokus på både omsorg og kompetenceudvikling  - en daginstitutionsmodel som samtidig er en absolut forudsætning for organiseringen i dansk erhvervsliv” siger forældrene.

”Men ét er formålsparagraffer – et andet er virkeligheden. Virkelighedens daginstitution ligger desværre langt fra dagtilbudslovens formålsparagraf. Og vi er mange erhvervsaktive forældre, som jævnligt overvejer vores dagligdag, hvor bl.a. et utilstrækkeligt antal ansatte i vores daginstitution tvinger os til at overveje hvorvidt vi kan acceptere de vilkår, vi byder vores børn. Vi har – indtil videre – valgt at fortsætte vores erhvervsaktiviteter, men opfordrer til gengæld Folketinget til at indføre minimumsnormeringer i form af lovsikrede grænser:

  • Minimum 1 ansat til 3 vuggestue/dagplejebørn
  • Minimum 1 ansat til 5 børnehavebørn
  • Minimum 1 ansat til 10 SFO/fritidshjemsbørn

Højkvalitetsinstitutioner med bl.a. gode normeringer og veluddannede ansatte er en væsentligt faktor, når børn, unge og voksnes trivsels skal sikres. Det er utilstrækkeligt at folketingskandidaterne forholder sig til landets økonomi uden at sætte de mindste på dagsordenen ” slutter forældrene

Med venlig hilsen

Lars Klingenberg, FOLA tlf. 70 20 51 54

Helle Nielsen, Egedal Forældrenævn tlf. 40 40 40 73

Dorthe Boe Danbjørg, Børneparkering Nej Tak i Nyborg tlf. 26 20 21 86

Nina Reffstrup, KFO – Københavns Forældreorganisation tlf. 20 86 08 78

Christina Jørgensen, Næstved Forældrenævn tlf. 28 57 09 92

Louise Irgens, Guldborgsund Forældrenævn tlf. 22 37 45 35

Marianne Beck-Nielsen, Hørsholm Forældreforening tlf. 23 37 16 20

Karsten Schack Larsen, Vordingborg Forældreråd tlf. 40 61 38 31

Jacob Gjørtz, Samarbejdende forældrebestyrelser i Vejle tlf. 50 58 41 45

Mille Holse, Albertslund Forældreorganisation tlf. 41 41 86 76 (tilføjet efter udsendelsen)

Trine Ellemose Zielke, Kolding Forældreråd tlf. 25 79 79 38 (tilføjet efter udsendelsen)

 

2,322,513 Unikke besg