19 March 2019 16:02:02
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
pressemeddelelse om kommuneaftalen

Pressemeddelelse om kommuneaftalen.

Og væk var minimumsnormeringerne……

”Det er meget skuffende, at de 500 mio.kr. ikke øremærkes specifikt til bedre normeringer, sådan som det var tiltænkt. Og at ordet minimumsnormeringer slet ikke nævnes i aftalen er ganske uforståeligt.” siger Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Forældrenes Landsforening.

”Hele tanken var jo, at der skulle ansættes flere pædagoger og at vi dermed fik styrket voksenkontakten, som vi véd har så stor betydning for vores børns trivsel og udvikling. Uden øremærkning har vi ingen garanti for at pengene bliver brugt til bedre normeringer. Til trods for intentionerne om at løfte kvaliteten i daginstitutionerne, fortsætter Dorthe Boe Danbjørg.

”Tag nu de helt konkrete og store forskelle på normeringerne fra kommune til kommune. De vidner tydeligt om at kommunerne prioriterer området meget forskelligt – og det kan de så fortsætte med. Intentionen var at vores børn skulle have en garanti for et minimum af voksenkontakt uanset om man er barn i Viborg eller Vallensbæk.” siger Dorthe Boe Danbjørg

”Det her er slet ikke godt nok! Og her fra skal lyde en meget kraftig opfordring til regeringen om at få minimumsnormeringerne tilbage på sporet og lovgive konkret om antallet af voksne i forhold til antallet af børn.” slutter Dorthe Boe Danbjørg. 

 

Dorthe Boe Danbjørg kan kontaktes på telefon:26202186

 

Det står der i kommuneaftalen:

Tilskud til bedre dagtilbud. Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Regeringen og KL er enige om, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Der er enighed om, at prioriteringen vil indebære en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. Regeringen og KL er samtidig enige om at følge udviklingen i normeringerne i dagtilbud fra 2012 til 2013. Det skal understøtte, at kommunerne anvender midlerne til en generel forbedring af kvaliteten i dagtilbud. I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2014 gøres på den baggrund status for udviklingen i normeringer i kommunerne.

Hent hele aftalen her

 

2,318,864 Unikke besg