19 March 2019 06:54:44
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Frie Børn leger bedst - konference 22. april

Pressemeddelelse og invitation til pressen.

Konference ”Frie børn leger bedst” 22. april 2013 13-17 i København.

Mandag d. 22. april mødes forskere, politikere fra Christiansborg, pædagogisk personale og forældre for at debattere vilkårene for børns fritid og deres egen tid efter en evt. folkeskolereform.

Udspillet til folkeskolereform, som bl.a. betyder længere skoledage, er i høj grad baseret på fornemmelser frem for forskning, derfor deltager en række forskere: Pernille Hviid, Søs Bayer og Lars Geer Hammershøj. De tre forskeres indlæg danner baggrund for den senere paneldebat med politikere, personale, forældre og forskere.

Som argument for den længere skoledag fremføres det ofte, at børnene alligevel er institutionaliserede og at nogle ekstra daglige timer i skolen derfor ikke har betydning. Den betragtning deler arrangørerne ikke.

”Ligesom voksne har gavn af, at der er forskel på arbejde og fritid, så har vores børn brug for at kende forskel på skole (pligt) og fritid (frivillighed og valgfrihed). Der er stor forskel på om legen og venskaberne skemalægges i organiserede aktivitetstimer eller om legen og fritidsaktiviteterne foregår i fritidshjemmet/SFO´en eller klubben under friere rammer og under kyndig pædagogisk vejledning” siger arrangørerne.

”Fritidshjemmet, SFO´en og klubberne er børnenes fristeder. Her mødes de på tværs af alder, socialgrupper og etnicitet. Her er der fokus på sociale kompetencer, livsduelighed og dannnelse – egenskaber som er mindst lige så vigtige som skolens faglige kompetencer” fortsætter arrangørerne

”Heldagsskole eller helhedsskole – begrebet er ligegyldigt, da indholdet er det samme – er et udtryk for et barndsomssyn, der betragter vores børn som human kapital i fremtidens konkurrencesamfund. Vi vil stå på mål for børns ret til en barndom med fritid, der giver mulighed for leg, venskaber, fællesskaber og kreative udfoldelser ligesom vi vil forsvare børns ret til at have indflydelse på og træffe beslutninger om hvordan deres frie tid skal se ud” slutter arrangørerne.

Vedhæftet er indbydelse/program for konferencen. Tilføjelse: Troels Ravn MF S, Klaus Mygind SF og Line Riiskjær Høi fra facebookgruppen "Forældre mod den nye folkeskolereform" deltager også i paneldebatten.

Vi håber I har mulighed for at sende en journalist og evt. en fotograf til konferencen. Tilmelding nødvendig. Tilmelding på fola@fola.dk eller tlf. 70205154

Med venlig hilsen

Forældrenes Landsforening – FOLA – Lars Klingenberg tlf. 70205157

Københavns Forældreorganisation – KFO – Anne Mette Omø Carlsen tlf. 29847821

LFS – Landsforeningen af Socialpædagoger – Jan Hoby tlf. 30948142

PLS – Pædagogstuderendes Landsorganisation -  Martin Alexandersen tlf. 41653040

BUPL Hovedstaden - Nina Hemmingsen, tlf. 23323278

2,318,496 Unikke besg