19 March 2019 06:57:05
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
pressemeddelse "Forældredemokratiet har det skidt i nye kommunale strukturer med områdeledelser"

Pressemeddelse                                                                                                        1.10.2013

Forældredemokratiet har det skidt i nye kommunale strukturer med områdeinstitutioner

 - det fremgår af rapporten ”Forældreindflydelse og forældremedvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner” som Bureau 2000 har lavet for Forældrenes Landsforening – FOLA og FOA- Fag og Arbejde.

956 forældrebestyrelsesformænd har svaret på spørgsmål om bl.a forældredemokratiet og graden af indflydelse.

Det fremgår af undersøgelsen at forældreindflydelsen er mindst i kommunale institutioner. Og især vurderes forældrenes indflydelse i områdeinstitutionerne som et demokratisk tilbageskridt.(fig.2). Reelt er det kun 20% af de adspurgte i forældrerådene ved områdeinstitutioner der mener, at de ”i høj grad har indflydelse”.

”Det er meget bekymrende, da tendensen på landsplan netop er at vi får flere og større områdeinstitutioner og dermed mindre demokrati” siger Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Forældrenes Landsforening – FOLA, der frygter for demokratiet, ikke kun på daginstitutionsområdet, men i samfundet generelt, fordi daginstitutionsbestyrelsen ofte er første led i den demokratiske fødekæde.

”Efter min opfattelse er der tale om skindemokrati. Jeg oplever, at forældrebestyrelsen er uden reel indflydelse på de afgørende spørgsmål” siger en adspurgt forældre i undersøgelsen og andre supplerer:” Generelt føler jeg ikke, at vi i forældrerådet har nogen indflydelse. Hvis vi havde mere ansvar, tror jeg også, det ville tiltrække stærkere ressourcer i forældrerådet” og ” Oplever, at forældrebestyrelsen til tider kun er lavet, da det er et lovkrav”.

”Vi er overbeviste om, at forældrene gerne vil det frivillige bestyrelsesarbejde i daginstitutionen, men det fordrer, at de oplever at have reel indflydelse på deres børns hverdag i daginstitutionen og at de tilbydes uddannelse, så de opnår et fundamentalt kendskab til lovgivning, lokal styrelsesvedtægt og traditioner på området”.

”Regeringen, Task Forcen om Fremtidens Dagtilbud, KL m.fl. har gennem en tid haft fokus på forældrenes vigtige rolle – det sætter vi pris på. Men vi vil meget gerne være med til at løfte det her område, så forældreindflydelse og forældreengagement bliver andet og mere end blot at huske madpakken og gummistøvlerne – selvom det selvfølgelig også er vigtigt. Derfor arbejder p.t. på en række forslag der skal styrke forældreindflydelsen og dermed forældreansvaret og engagementet” slutter Dorthe Boe Danbjørg.

2,318,500 Unikke besg