19 March 2019 15:59:23
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Brud med den negative sociale arv kræver flere kvalificerede ansatte i vores daginstitutioner!
Images: Strandbred.jpgPressemeddelelse 12. november 2007. 
Brud med den negative sociale arv kræver flere kvalificerede ansatte i vores daginstitutioner! 

En nylig offentliggjort undersøgelse fra AErådet viser at antallet af voksne pr. barn er faldet med ca. 7% i vuggestuer, 10% i børnehaver og 6% i integrerede institutioner i tidsrummet 2001-2007 samtidig med at den tid der går til andet arbejde har været stigende.  

”Alle børn og specielt de udsatte børn har brug for at der er kvalificerede voksne, som kan yde omsorg og støtte dem i deres udvikling. Det er en grundlæggende forudsætning for at vores børn trives og udvikles” siger Mette Grønvaldt, formand for FOLA. 

En af regeringens store indsatsområder i de seneste år har været bruddet med den negative sociale arv. I regeringens familiepolitiske redegørelse fra 2005 hedder det:
” Dagtilbud kan ifølge den nyeste forskning spille en vigtig rolle i bekæmpelse af negativ social arv, fordi en tidlig indsats med fokus på at udvikle børns emotionelle, intellektuelle og sociale kompetencer ofte kan være afgørende. Derfor skal dagtilbudene være bedre til at støtte socialt udsatte børn og ruste dem til senere at kunne begå sig i skolen”.   

”Det er flotte ord, som vi kun kan være enige i” fortsætter Mette Grønvaldt. ”Målet er absolut prisværdigt, men midlerne synes fraværende. Og det er jo ikke et udtryk for at vi ikke ved hvor vi skal sætte ind, hvis projektet skal lykkes” 

”I stedet for flere kvalificerede voksne, som vi inderst inde godt ved er løsningen, og som børn og forældre i øvrigt blev sat i udsigt i sidste valgkamp, så har et flertal i folketinget valgt at pålægge vores daginstitutioner flere administrative opgaver bl.a. i form af obligatoriske sprogtests af alle 3 årige”.  

”I vores optik er det en langt bedre løsning, at vi sikrer så mange voksne omkring vores børn, at der hver dag er tid til at samtale med det enkelte barn, så bliver de ressourcekrævende sprogtests overflødige, fordi samværet og samtalen vil afsløre de børn, som har sprog- eller uviklingsvanskeligheder og som derfor kræver skærpet opmærksomhed og en ekstra indsats”.  

"Ikke sjældent minder avisoverskrifter os om at et stigende antal børn kræver psykiatrisk behandling grundet stress. Og det skal vi tage alvorligt og handle på det. Det er indlysende, at vi ikke kan forringe børns hverdag og samtidig undre os, når vores børn mistrives og ikke evner at bryde med den sociale arv ” slutter Mette
Grønvaldt.

 For yderligere kommentarer kan Mette Grønvaldt kontaktes på tlf. 2325 2362 

Med venlig hilsen 

Lotte Hansen
sekretariatsleder                
2,318,827 Unikke besg