25 March 2019 12:52:15
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Åbent brev til Antorini og Sareen

Åbent brev til Christine Antorini og Manu Sareen.

Umulige SFO-priser

Fra august, hvor den nye skolereform træder i kraft, vil tiden i SFO’en blive begrænset betydeligt på grund af den længere skoledag. Det ville være naturligt, at den indskrænkede åbningstid resulterede i en tilsvarende nedsættelse af forældrebetalingen. Men det er ikke det billede der tegner sig. Ifølge. en rundspørge til kommuner foretaget af analyseinstituttet Bureau 2000, svarede 22 kommuner i januar 2014, at de ikke havde planer om at sænke prisen.

I Odense Kommune, som tog forskud på reformen og indførte længere skoledag allerede i 2013, oplevede forældrene tværtimod en prisstigning fra 1.740 kroner i 2012 til 1.812 kroner i 2013 og til 2.008 kroner i 2014 på trods af begrænset åbningstid i SFO´en.

Vi har tidligere gjort opmærksom på behovet for et loft over forældrebetalingen på SFO-området, svarende til loftet over betalingen på fritidshjemsområdet under dagtilbudsloven.
Den længere skoledag, og kommunernes manglende vilje til at regulere prisen, gør behovet endnu mere aktuelt end tidligere.

Vi frygter at en gennemsnitlig pris på 1.620 kroner per måned kan presse forældre til at melde deres børn ud af SFO´en og finde andre løsninger som eksempelvis at børnene skal være alene fra endt skoledag til forældrene er hjemme fra arbejde. Ganske enkelt fordi udgiften er en betydelig post på børnefamiliernes budget.

Reelt betyder det at børn ekskluderes fra fritidstilbuddets fællesskab. Fritidstilbuddene er langt mere end blot pasning før og efter skoletid. Her mødes vores børn på tværs af alder og sociale skel. Her er der, med engagerede pædagogers kyndige vejledning, fokus på andre værdier end de målbare faglige resultater. Her er kammeratskab, sociale kompetencer, leg, kreativitet og fællesskab i højsædet - og for børnene har det stor betydning at være med. Vi frygter for børnenes trivsel, hvis de ikke længere er en del af fællesskabet og vi frygter en social skævvridning hvis forældre presses til at finde andre løsninger for deres børns fritid, ligesom vi frygter at års forebyggende arbejde tabes på gulvet.

Vi har brug for en ligestilling af SFO og fritidshjem al den stund, at forældre ikke frit kan vælge om de vil bruge det ene eller det andet fritidstilbud.

Vi håber I vil kigge på forslaget og tage med i overvejelserne, at en række kommuner - herunder Odense - tilsyneladende føler sig fristet til at finansiere en ellers grundlovssikret gratis folkeskole med forældrebetalte midler fra SFO’en.

Med venlig hilsen

Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i FOLA - Forældrenes Landsforening

Heidi Lykke Schultz, formand i OFO - Odense ForældreOrgansation

2,322,423 Unikke besg