19 March 2019 16:01:54
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Børnenes Grundlovsdag

Børns rettigheder markeres i Hans Tavsens Park

En række børneorganisationer går for 19. år i træk sammen om at markere børns rettigheder på børnenes grundlovsdag den 4. juni. Det sker i Hans Tavsens Park på Nørrebro fra kl. 10-12.30.

Den 4. juni – dagen før grundlovsdag – fejrer en række børneorganisationer børnenes grundlovsdag. Det sker for at sætte fokus på børns rettigheder i FNs børnekonvention og mere konkret konventionens artikel 31 om retten til leg, hvile og fritid.

Dagen markeres med et stort arrangement i Hans Tavsens Park på Nørrebro i København, hvor alle de lokale børn og institutioner er inviteret til at komme og deltage i de mange aktiviteter som sang, dans, leg og musik

- Vi vil gerne markere børns ret til leg og fritidsinteresser ved rent faktisk at gennemføre nogle aktiviteter med børnene. På den måde håber vi på én gang kan understrege vigtigheden af, at der findes den slags muligheder for børnene og samtidig lave en sjov dag, siger Dorthe Boe Danbjørg, formand for FOLA - Forældrenes Landsforening, som er blandt arrangørerne.

- Netop retten til leg, hvile og fritid er højaktuel i vores samfund, hvor børn og børnefamilier er under konstant pres, slutter Dorthe Boe Danbjørg.

Organisationerne bag dagen forventer, at der vil komme op mod 1.000 børn på dagen. IRMA sponsorerer og leverer frugt til alle børn.

Arrangementet er åbent for alle, så man er meget velkommen til at komme forbi og deltage i dagens mange aktiviteter.

For yderligere oplysninger/kommentarer. Kontakt Lotte Hansen,  Sekretariatsleder FOLA - Forældrenes Landsforening på telefon 70 20 51 54 eller email lotte@fola.dk.Fakta

Organisationerne bag dagen:

Dansk Folkehjælp, BUPL, Børns Vilkår, Dansk Legeplads Selskab, Det Centrale Handicapråd, DUI-LEG og VIRKE, FOA - Fag og arbejde, FOLA - Forældrenes Landsforening, Foreningen Grønlandske Børn, Frie Børnehaver og Fritidshjem, LOKK, red Barnet ungdom, Ungdommens Røde Kors og Institut for menneskerettigheder.

Børnekonventionens artikel 31:

1. Deltagerstaterne anerkender barnets ret til hvile og fritid, til at lege og dyrke fritidsinteresser, som er passende for barnets alder, og til frit at deltage i det kulturelle og kunstneriske liv.

2. Deltagerstaterne skal respektere og fremme barnets ret til fuld deltagelse i det kulturelle og kunstneriske liv og skal opmuntre til, at der stilles passende og lige muligheder til rådighed for kulturel, kunstnerisk, fritidspræget og rekreativ udfoldelse.

2,318,862 Unikke besg