19 March 2019 16:30:33
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Kommunal investering i de mindste er en god samfundsinvestering

Til samtlige kommunalpolitikere i landet.

Kommunal investering i de mindste er en god samfundsinvestering

Normering, gruppestørrelse og personalets uddannelsesniveau er af afgørende betydning for kvaliteten i et dagtilbud og for børns fremtidige udvikling, fastslår en ny forskningsopsamling fra Det Nationale Forskningscenter SFI.

Danske og internationale studier gennem mere end 75 år viser, at børn, der har gået i højkvalitetsdagtilbud klarer sig bedre i voksenlivet. De var i højere grad på arbejdsmarkedet, havde uddannelse, tjente mere og var mindre kriminelle.

"Alt i alt peger resultaterne på, at det samfundsøkonomisk kan betragtes som en fornuftig investering at sende børn i højkvalitetsdagpasning" konkluderer rapporten.

I følge seniorforsker Mogens Christoffersen, som står bag forskningsrapporten, så har specielt samspillet mellem pædagoger og børnene i daginstitutionen betydning for børns udvikling. De børn der går i vuggestue og børnehave med god normering og veluddannet pædagogisk personale klarer sig langt bedre gennem hele livet, end de børn der går i institution med ringere normering og dårligere uddannelsesniveau.

Undersøgelsens hovedkonklusioner:

Det er afgørende for børnenes trivsel og udvikling, at pædagogerne er veluddannede, og at de har tid til at interagere med børnene og diskutere med hinanden om det enkelte barns udvikling.

Tid til børnene og uddannet personale giver positive effekter på både kort og lang sigt:

· Børnene klarer sig bedre i livet.

· Børnenes intelligens, nysgerrighed og motivation øges, og de udvikler et mere positivt syn på sig selv.

· Børnene får en bedre uddannelse og klarer sig bedre på arbejdsmarkedet.

· Flere holder sig ude af kriminalitet.

· Færre er på overførselsindkomster.

· Resultaterne er særligt fremtrædende for udsatte børn.

 Se resumé og rapport her

Som kommunalpolitikere står I midt i de kommunale budgetforhandlinger eller har lige indgået budgetforlig. I alt for mange kommuner tyder det på, at vilkårene i vores dagtilbud endnu engang forringes.

Vi håber at rapportens tydelige konklusioner vil skabe forståelse for, at fortsatte besparelser på de mindste ikke er vejen frem, men at vi tvært imod skal investere primært i bedre normeringer i vores børnehaver og vuggestuer, men også i veluddannet personale. Investeringer der vil komme tilbage til kommunen.

Med venlig hilsen

Dorthe Boe Danbjørg, formand for FOLA - Forældrenes Landsforening.

2,318,914 Unikke besg