25 March 2019 12:52:02
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse: Sminkede og uanvendelige tal

Sminkede og uanvendelige tal – og ingen opgørelse for gul og grøn stue

Hovedfolder: dorthe2015mindre.jpgDen længe ventede normeringsopgørelse er taget i brug. Den har været flere år undervejs, men er nu klar til at give et sammenligneligt billede af de anvendte personaleressourcer i kommunerne.

'Men den nye normeringsopgørelse giver alene et billede på kommunernes samlede normering på hele dagtilbudsområdet. Opgørelsen giver ikke et billede af hvor mange voksne der er til vores børn på gul og grøn stue. Og det er netop disse tal vi har efterlyst' siger Dorthe Boe Danbjørg, formand for FOLA.

'Oven i købet så får vi nogle normeringstal, som ikke stemmer overens med virkeligheden, for i den nye opgørelse medregnes både områdeledere og dagtilbudsledere, som almindeligvis ikke har børne-tid. Ydermere tæller sygemeldt personale og deres eventuelle vikarer med i opgørelsen' fortsætter Dorthe Boe Danbjørg

'Det er bekymrende, at en række politikere har opfattelsen af, at opgørelsen vil give os svar på hvor mange voksne der er sammen med vores børn, for det er ikke tilfældet. Vi kan bruge tallene  på kommunalt niveau og sammenligne udviklingen fra år til år, men en indikator på omsorg og opmærksomhed er den desværre ikke' siger Dorthe Boe Danbjørg

’Ser vi på de offentliggjorte normeringstal, så er de langt fra retvisende og fuldstændig uanvendelige. Langelands kommune med én pædagog pr. vuggestuebarn og Frederiksborg Kommune med 21 børn pr. dagplejer. Der er virkelig behov for en gennemgang af data’ slutter Dorthe Boe Danbjørg

 

Dorthe Boe Danbjørg, formand for FOLA – Forældrenes Landsforening  kan kontaktes på tlf 26202186

Louise Gjervig Lehn, næstformand i FOLA – Forældrenes Landsforening kan kontaktes på tlf. 40507758

Den nye normeringsopgørelse og udtalelser fra tidligere minister samt folketingsmedlemmer

2,322,420 Unikke besg