25 March 2019 12:53:06
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelse: Fritiden er under pres

Fritiden er under presHovedfolder: dorthe.jpg

En ny undersøgelse fra BUPL viser at der mangler tid til nærvær og omsorg i vores SFO´er.

’Desværre kommer det ikke som en overraskelse.’ siger Louise Gjervig Lehn, formand for FOLA – Forældrenes Landsforening

De lange skoledage presser, ifølge FOLAs opfattelse, vores fritidstilbud både økonomisk og tidsmæssigt. Det betyder færre veluddannede pædagogiske medarbejdere og mindre tid til det enkelte barn.

’Fritiden er kommet under pres i et konkurrencesamfund, hvor holdningen er blevet, at indlæring ikke kan ske tidligt nok og hvor vi etablerer længere skoledage med mere af det samme i et forsøg på at slå kineserne. Børn er i høj grad blevet brikker i et vækstfremmende spil, hvor vi har alt for meget fokus på hvad de kan blíve, frem for hvad de ér. Det er dybt problematisk.

Vores børn har brug for fritid, tid de selv kan disponere over, tid som giver plads til leg, fællesskaber og venskaber. Men vel at mærke fritid, hvor der også er nærværende voksne, som kan støtte og guide vores børn. Og så skal vi have genskabt fokus på den gode fritidsinstitutions betydning for børns udvikling, trivsel og dannelse. For den er bestemt ikke ubetydelig.’ fortsætter Louise Gjervig Lehn

For nylig viste en Gallup-undersøgelse, at forældretilfredsheden med folkeskolereformen er stærkt vigende. Hver 2. forælder mener at skoledagen er for lang, mens hver 3. forælder synes at reformen har forringet folkeskolen. 

’Så mon ikke tiden er inde til at gøre skoledagene kortere, ikke mindst for de yngste hvor dagene virker hårde og lange og dermed ikke styrker deres motivation for læring. Samtidig skal vi sætte ind med genopretning af vores fritidstilbud – først og fremmest med mere veluddannet personale ’ siger Louise Gjervig Lehn

Louise Gjervig Lehn kan kontaktes på tlf. 40 50 77 58

Se omtale af BUPLs undersøgelse her

2,322,437 Unikke besg