19 March 2019 15:58:40
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Børnenes regnskab
Regeringen lovede i begyndelsen af 2005 2 mia. kr. til bedre kvalitet i daginstitutioner. Men samtidig har regeringen lagt så stramme økonomiske rammer om kommunerne, at der bliver sparet mere end der bliver givet på børnepasningen.

I finansloven for 2006 blev der givet 400 mio. kr., som udbetales med 100 mio. kr. om året i perioden 2006 til 2009. De resterende 1,6 mia. kr., som gives på 2007-Finansloven, uddeles i perioden 2007-2009 med 300 mio. kr. i 2007.

Siden valgkampen er der sket følgende:

 • I 2005 og 2006 har kommunerne reduceret udgifterne med i alt 200 mio. kr. på børne¬pas¬ning (nettodriftsudgifter fra regnskab 2004 til budget 2006) (Kommunal budgetredegørelse 2006, KL. ). Besparelsen på 200 mio. kr. svarer til ca. 510 ansatte på området. (Det antages, at omtrent 70 procent af driftsudgifterne udgøres af lønninger. Det ses i sammenhæng med gennemsnitslønnen for pædagogisk personale på 274.000 kr.).

 • Nettodriftsudgifterne pr. dagtilbudsplads er faldet fra 48.514 kr. i 2004 til 47.621 kr. i 2006 (Kommunal budgetredegørelse 2006, KL). Det svarer til et fald på 893 kr. pr. dagtilbudsplads. ( Disse tal er vel og mærke inden kommunerne i starten af 2006 reducerede 2006-budgetterne efter ordre fra finansministeren. Der findes ikke nøjagtige tal for, hvor meget lavere tallet er i 2006, men det endelige budgettal er lavere).

 • I 2007 forventes det nu, at mellem 40 og 60 pct. af kommunerne vil spare på børneområ¬det; svarende til op mod 1 mia. kr. (Vilstrup-undersøgelse for BUPL, sept. 2006).

 • Siden valget i 2005 har regeringen udbetalt 100 mill. kr. til daginstitutionsområdet. Penge der er givet til projekter uden præcise normeringsforbedringer. I 2007 vil regeringen udbetale yderligere 300 mio.kr. oven i de 100 mio. kr.
  Med de forventede budgetter for 2007 vil de samlede besparelser på området nemt runde 1,2 mia. kr. (1 mia. kr. plus besparelsen på 200 mio. kr. i 2005-2006).

  Regeringen giver fra 2005 til 2007 ½ mia. kr. ekstra på området.(100 mio. kr. plus 100 mio. kr. plus 300 mio. kr.) Men i samme periode bliver der sparet 1,2 mia. kr. på børnepasningen i kommunerne på grund af de stramme økonomiske rammer, som regeringen har lagt. Altså samlet set besparelser på mindst 0,7 mia. kr. på trods af valgløfterne.

  Samtidig har Ministeriet for Familie- og forbrugeranliggender oplyst, at ændringerne i kommunernes udgiftsbehov vil være omtrent uændrede i samme periode frem til 2007 (Besvarelse af Finansudvalget § 7 spørgsmål 3 – aktstykke nr. 189.). Efterspørgslen opgjort i kroner og ører vil altså være omtrent uændret, hvilket betyder, at der som minimum er brug for uændrede midler og ikke besparelser.
  2,318,820 Unikke besg