19 March 2019 06:57:42
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Præcisering af udtalelser vedr. Mosebo i Ribe

10. juli 2009

I medierne i går har man kunnet læse, at FOLA’s formand, Lars Klingenberg, har udtalt sig i forbindelse med Børnehaven Mosebo i Ribe. FOLA vil på baggrund af disse udtalelser gerne komme med en præcisering.

FOLA kommenterede i forbindelse med sagen på nogle overordnede principper omkring forældrebestyrelsernes ansvar og kompetencer. Således udtrykte formanden et ønske om, at forældrebestyrelserne indgik i budgetplanlægning og regnskab. For nuværende har bestyrelserne kun mulighed for at godkende de overordnede økonomiske principper, men har ingen juridisk mulighed for at få medbestemmelse over hverken budget eller regnskab. Dette mener FOLA grundlæggende er forket. Dette synspunkt blev ikke gengivet i medierne.

Hvad angår institutionernes prioritering af de økonomiske midler, så er det FOLA's grundlæggende holdning, at man i institutionerne naturligvis bør prioritere kerneydelserne og afse de nødvendige midler til dette. FOLA mener derudover, at midler til videreuddannelse af personale og personalepleje er essentielle elementer i et budget og helt afgørende for at kunne understøtte de pædagogiske kerneydelser i forhold til børnene. Dette fremgår ikke af de udtalelser, der er gengivet i medierne.

Udtalelserne kan nemt opfattes som en utidig indblanding fra formandens side i en konkret sag. Dette er utilsigtet, da FOLA naturligvis ikke vil blande sig i enkelte institutioners drift og budget.

FOLA beklager meget, at man ikke har formået at understrege og tydeliggøre, at formandens udtalelser har gået på de overordnede principper dels om forældrebestyrelsernes kompetenceniveau i forbindelse med budget og regnskab og dels om de overordnede pædagogiske prioriteter i forhold til at sikre den pædagogiske kerneydelse.

FOLA udtaler sig ikke yderligere i den konkrete sag.

Lars Klingenberg

Formand

Forældrenes Landsforening (FOLA)

2,318,502 Unikke besg