19 March 2019 16:00:36
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse 29. nov 2009

                                                                                                                                   Pressemeddelelse 29.november 2009

Vores medlemmer er ikke venstreorienterede mafiamedlemmer.

”Vores medlemmer er ikke en del af en organiseret venstreorienteret børnemafia, som det fremgår af en artikel i Politiken d.d. Vores lokale forældrenævn er nøjagtig lige så forskelligt sammensat som resten af samfundet - dvs. folk som stemmer fra det yderste højre til det yderste venstre og folk, der har forskellige - og stærke - kompetencer og ressourcer”, siger Lars Klingenberg, formand for FOLA, der kun kan forklare nogle journalister og politikeres sammenblanding af interessepolitik, fagpolitik og politiske fløje som manglende research og indsigt.

”Men vi forældre har – uanset politisk observans – ét fælles projekt: vores børns trivsel. Når vi i en lang række kommuner har oplevet forældre sætte fokus på normeringerne i daginstitutionerne skyldes det jo ikke en mafiabevægelse eller venstrefløjskampagne, men derimod, at vi for alvor oplever, at besparelser på området gør ondt. Vi er nået et niveau, hvor det er daginstitutionens absolutte kerneydelse: tiden til vores børn, som står for skud. Det betyder mindre omsorg, mindre dialog, ringere trivsel og udvikling for vores børn. Den udvikling er ganske ikke acceptabel hverken for socialisten, liberalisten eller for den sags skyld det danske samfund”, fortsætter Lars Klingenberg.

Lige netop i forhold til ønsket om bedre personalenormeringer har vi forældre sammenfattende interesser med de ansatte i daginstitutionerne. "Men det gør os vel ikke til mere mafia end politiske partier, der fra den ene fløj til den anden finder interessefællesskab på specifikke politiske områder. Hvis det er tilfældet skal mafiabegrebet jo helt omdefineres", siger Lars Klingenberg.

Og igen må vi påpege, at det ikke kun forældre, ledere og daginstitutionsansatte, som er bekymrede over den igangværende udvikling. Også anerkendte forskere udtrykker bekymring over det faldende antal ansatte i forhold til antallet af børn. Professor i udviklingspsykologi Dion Sommer advarer direkte om, at ”forholdene i daginstitutioner mange steder er så ringe, at de kan skade børns udvikling” og Dion Sommer forklarer videre: ”Hvis det f.eks. er i vuggestuerne, så er mere end 3 børn pr. fuldtidsansat simpelthen ødelæggende for børns udvikling. Vi ved, at de kommer til at tale dårligere, de bliver mere aggressive, og de får vanskeligere ved at udvikle deres sociale kontakter, så man kan sige, at faktisk bredt er hele deres personlighed, det her går ud over”. Det er tilsyneladende kun politikerne, der ikke har opdaget, hvor vi er på vej hen og foruden de menneskellige omkostninger, kan det blive en dyr regning for samfundet at skulle betale senere.

I SFIs forskningsopsamling fra september 2009 dokumenteres det, at børn som går i børnehaver med uddannet personale og gode normeringer bliver mere intelligente og mere skoleparate, ligesom de bliver mere selvhjulpne og klarer sig bedre gennem livet.”Hvis man ser børnehaver som en investering i nuværende og fremtidige generationer, så viser erfaringerne, at der kan genereres temmelig store samfundsøkonomiske gevinster af at tilbyde børn en højkvalitetspasning,” siger seniorforsker Mogens Nygaard Christoffersen fra SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd. "Og en øget samfundsøkonomisk gevinst og øget produktivitet er vel ikke begrænset til en bestemt politisk fløj," replicerer Lars Klingenberg

”Og ovennævnte citater fra forskningen burde være tilstrækkelige argumenter for, at vi som samfund bør handle i fællesskab og ikke blot negligere de omfattende forældreprotester endsige forsøge at marginalisere dem til den yderste venstrefløj, sådan som det forsøges i Politikken i dag”, slutter Lars Klingenberg.             

Lars Klingenberg kan kontaktes på tlf. 70205175

 

 

 

2,318,845 Unikke besg