19 March 2019 07:13:00
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Artikel Ajour, BUPL Nordsjælland

Etik i pædagogisk arbejde, tak.

Hvad mener en forældrerepræsentant om, at BUPL er ved at vedtage et fælles, etisk gundlag?

Dorthe Boe Danbjørg er nyvalgt medlem af bestyrelsen i FOLA. Som udgangspunkt, slår hun fast, er et fælles, etisk kodeks et godt grundlag for at sætte etiske spørgsmål til debat i institutionerne. Men et etisk grundlag vedtaget frivilligt af BUPL må aldrig erstatte den børnelov, som FOLAkæmper for, og som bl.a. skal sikre nogle gode vilkår i daginstitutioner og andre tilbud for børn.

"Der må ikke ske det, at et etisk grundlag fjerner det politiske fokus fra behovet for bedre norme

ringer. Det må ikke blive en sovepude. Der er grund til at tænke over, hvorfor pædagogerne mener, at de har brug for et etisk grundlag. Vores bud er, at forholdene er for pressede. Normeringerne er for dårlige, og pædagogerne er blevet pålagt administrative opgaver uden at få tilført ekstra ressourcer. Hvis en pædagog skælder for meget ud, kan det jo også være fordi, hun simpelthen ikke har tid til at tage sig af børnene," siger Dorte Boe Danbjørg.

På den måde, mener hun, kan pædagogerne gå og ville handle mere etisk korrekt, end det simpelthen kan lade sig gøre i praksis.

"Begynder folk, der ikke opfører sig etisk korrekt, at gøre det, fordi de skal? Fordi det står pået stykke papir? Og hvis de gør, mister de såsamtidig deres oprigtighed?"

Dorthe Boe Danbjørg, FOLA.

læs hele artiklen her


2,318,528 Unikke besg