19 February 2019 16:41:13
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Landsdækkende aktioner 10. maj 2017

Velfærdsalliance.dk - aktioner 10. maj 2017

Hovedfolder: stop_brnebesparelser.jpgMed stort pres fra bl.a. Velfærdsalliance.dk, hvor FOLA deltager aktivt, lykkedes det med 74 kommunale aktioner d. 12. maj sidste år mod omprioriteringsbidraget og for velfærd, at få tilbageført 2,2 mia. kr. fra omprioriteringsbidraget.

Det var en stor sejr, som skyldes en bred modstand med besparelser på velfærden og opbakning til kommunernes forhandlere, som i juni forhandlede aftalen om kommunernes økonomi. Desværre lykkedes det ikke at få alle besparelser taget af bordet.

Omprioriteringsbidraget er erstattet af et ’moderniserings- og effektiviseringsprogram’, som vil betyde forringelser – også på dagtilbudsområdet.

Derfor er vi atter med, når Velfærdsalliancen kalder til fælles markering mod kommunale besparelser d. 10. maj 2017.

En række kommuner har allerede meldt sig til at markere dagen. Se her hvilke kommuner der er med. Man kan koble sig på allerede igangsatte aktioner, men man kan også lave mindre og mere enkle markeringer, som passer lokalt. Vi håber I er med

Forslag til enkle happenings/aktioner 10. maj 2017:

Jo, vi skal have flere pædagoger og ikke flere lukkedage!

Jo, vi skal have flere pægoger og færre lukkedage!Hovedfolder: lille_boern_i_glas.png

Svar på Angela Brinks indlæg i Jyllandsposten 'Institutionerne skal have bedre ledere, ikke flere pædagoger'

Vi er enige i at vi ikke skal 'rutte' med vores fælles penge, men vi mangler stadig dokumentation for den reelle besparelse, når daginstitutioner holder lukkedage og lukkeuger og små børn afleveres i fremmede institutioner blandt ukendte børn og voksne. 'Det er rationelt og det sparer penge' siger du. Hvad er det vi sparer - lys og varme, måske? Men ikke personaletimer, for personalet skal under alle omstændigheder have ferie. Nu tvinges de blot til at holde ferien på de såkaldte lukkedage og lukkeuger.

Åbent brev til Mai Mercado vedr. minimumsnormeringer

Åbent brev til Mai Mercado vedr. minimumsnormeringer

Kære Mai Mercado

Der debatteres minimumsnormeringer lige nu og som det fremgår af pressen er din begejstring til at overse. Du kalder forslaget om minimumsnormeringer både dyrt og rigidt. http://www.dr.dk/nyheder/politik/boerneminister-om-minimumstal-paedagoger-det-bliver-dyrt-og-rigidt

Selvfølgelig koster det penge her og nu, hvis vi skal hæve grundnormeringen i vores dagtilbud og sikre vores børn en chance for den helt fundamentale voksenkontakt. Spørgsmålet er om det i virkeligheden ikke er en rigtig god investering, som kommer mange fold igen til børnene i form af øget trivsel og bedre udvikling, men også til samfundet som helhed i form af livsduelige børn og velfungerende voksne.

Radikales forslag om minimumsnormeringer

Pressemeddelelse vedr. Radikales forslag om minimumsnormeringerHovedfolder: postkort_fola_2015mindre.jpg

'Stor tak til de Radikale for at lægge op til minimumsnormeringer i vores dagtilbud. Det er et af vores hjertebørn i bestræbelsen på at skabe kvalitet i vores dagtilbud' siger Einar Gylling Dørup, næstformand for FOLA - Forældrenes Landsforening

'Så naturligvis er vi begejstrede for, at R ser værdien i at sikre de mindste et minimum af voksenkontakt'

'Det er ikke samme normering som vi foreslår, men erkendelsen af nødvendigheden af centrale standarder er et vigtigt skridt. Og så tager vi efterfølgende drøftelsen med de Radikale og de øvrige partier i Folketinget om hvor vi placerer niveauet'  fortsætter Einar Gylling Dørup

 
Børnenes Grundlovsdag 2017

Vær med til at fejre Børnenes Grundlovsdag 2017

Børnenes Grundlovsdag bliver i 2017 afholdt torsdag d. 1. juni med temaet:

'Retten til det gode børneliv'

Alle børn har ret til et godt børneliv. Det sætter Børnenes Grundlovsdag fokus på i 2017 hvor, dagen fejres og markeres for 22. gang.

Børnenes Grundlovsdag fejres over hele landet. I København er der et stort arrangement i Hans Tavsens park.

Hermed en stor opfordring til, at I alle - dagtilbud, fritidstilbud, skoler og hvem, der har lyst –  fejrer dagen lokalt, da de lokale arrangementer udgør en meget betydningsfuld del af markeringen af Børnenes Grundlovsdag.

Nytårstale Louise Gjervig Lehn, formand for FOLA

Nytårstale Louise Gjervig Lehn, formand for FOLA - Forældrenes Landsforening

2016 har på mange måder været et begivenhedsrigt år.

Vi har fået valgt en stor og meget aktiv bestyrelse med repræsentanter fra Århus, Odense, Nyborg, København, Frederiksberg, Roskilde og Egedal kommuner.

Vi har deltaget i et hav af ministerielle udvalg - bl.a. om de nye styrkede pædagogiske læreplaner, ligestilling, antimobning, læringsmiljøer, kvalitetsforum for dagtilbud, samarbejde mellem skole og fritid, Rådet for børns læring etc.

Velkommen til de nye ministre på børneområdet

Hovedfolder: Strand2.jpgVelkommen Mai Mercado og Merete Riisager.

FOLA byder sammen med forældreorganisationerne i Odense, Århus og København de to nye ministre Mai Mercado, social- og børneminister samt Merete Riisager, undervisningsminister, velkomne. Der er nok at tage fat i på børneområdet.

'Tillykke med udnævnelsen som minister for børneområdet. Vi håber på godt og visionært samarbejde omkring vores børns liv.

Der er samfundsmæssig fokus på betydningen af de første leveår og det gode dagtilbuds betydning for børns trivsel og udvikling. Vi håber du vil bidrage til at fastholde fokus og udvikle kvaliteten i vores dagtilbud' lyder indledningen til Mai Mercado

Læs vores velkomst til ministrene

Pressemeddelelse:Formandsskifte i FOLA - Forældrenes Landsforening

Pressemeddelelse:Hovedfolder: logof150.png

Formandsskifte i FOLA - Forældrenes Landsforening

FOLAs formand Dorthe Boe Danbjørg takker af ved årsskiftet. Den nuværende næstformand Louise Gjervig Lehn overtager formandsposten.

Når rådhusklokkerne ringer 2017 ind er det samtidig skiftedag på formandsposten i Forældrenes Landsforening, FOLA.

Dorthe Boe Danbjørg, som har stået i spidsen for foreningen side 2014, har ønsket at træde ud af bestyrelsen og overlade pladsen til nye kræfter.

- Jeg har været engageret i børneområdet siden 2009 og derfor er det en svær beslutning at stoppe, men i erkendelsen af at mine børn er vokset ud af børnehaven, er det tiden til at give stafetten videre. siger Dorthe Boe Danbjørg

Pressemeddelelse: Ny minister og nyt ministerium. Er det for børnenes skyld?

Hovedfolder: Dorthe Boe Danbjoerg.jpg

Pressemeddelelse

Ny minister og nyt ministerium. Er det for børnenes skyld?

Ifg. pressen så præsenteres der  i morgen både en ny minister for børn, men endnu engang også et nyt ministerium.

Atter skilles børn og undervisning ad. Det skaber naturligvis uro og usikkerhed i ministeriet, som har iværksat en række tiltag og udvalgsarbejder på dagtilbudsområdet.

Siden 2011 har der været rykket rundt flere gange.

’Som interessent på området er det meget svært at se, at det er børnenes og kvaliteten i deres dagtilbud der er i fokus. Det synes nærmere at være et spørgsmål om at tilgodese ministerposter frem for børnene’ siger Dorthe Boe Danbjørg i en kommentar til det nye ministerium og den nye minister.

’Vi byder selvfølgelig den nye minister velkommen og ser frem til fortsat godt samarbejde til gavn for børnene’ slutter Dorthe Boe Danbjørg.

Dorthe Boe Danbjørg kan kontaktes på tlf. 26202186

Pressemeddelse: Frivillige skal ikke overtage det pædagogiske arbejde i vores dagtilbud

Pressemeddelelse.

Hovedfolder: dorthe2015mindre.jpgFrivillige skal ikke overtage det pædagogiske arbejde i vores dagtilbud.

For kort tid siden var børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby ude med et ønske om at ældre i højere grad skulle være frivillige i vores dagtilbud. Nu har fem kommuner fået godkendt forsøg med frivillige dagpengemodtagere bl.a i vores dagtilbud.

’Når fem kommuner ønsker frivillig arbejdskraft, så er det et udtryk for at der mangler personale i vores dagtilbud. Det er vi ganske enige med kommunerne i’ siger Dorthe Boe Danbjørg, formand for FOLA – Forældrenes Landsforening

Debatindlæg i Information 19. september 2016

Frivillige kan ikke erstatte pædagoger

Hovedfolder: dorthe2015mindre.jpgDorthe Boe Danbjørg, formand for Forældrenes Landsforening.

Læserbrev bragt i Information d. 19. september 2016

Børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) mener, at frivillige skal hjælpe til i vores dagtilbud. Det kan for eksempel være ældre, der skal sørge for at få maden på bordet, eller unge, som kan komme og lege med børnene.

Nu er frivillige i dagtilbud jo ikke noget nyt, som ministeren har opfundet. Vi har en lang tradition med frivillige foreninger som en vigtig del af det danske samfund og demokrati.

2,300,426 Unikke besg