Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelse vedr. aftalen mellem Regeringen og Kommunerne

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har indgået aftale om kommunerne økonomi. I den forbindelse har FOLA udsendt følgende pressemeddelse:
 

Pressemeddelelse vedr. aftale mellem KL og Regeringen.

 

Forsigtig forældretilfredshed med madordningerne, men specialområdet mangler fortsat penge

 

”Vi er forsigtige optimister m.h.t. de kommende madordninger. Og det glæder os meget, at politikerne har lyttet til vores bekymringer og erkendt problemerne vedrørende økonomien omkring madordningerne. Måske kan det nu lykkes at vende en synkende skude til et godt og visionært tiltag med fokus på højnelse af børn sundhed, forebyggelse af livsstilssygdomme samt at give børnene gode oplevelser med god og spændende mad” siger Lars Klingenberg, formand for FOLA.

 

”Det glæder os også, at der er åbnet mulighed for fleksibilitet i opstarten af madordningen. Det er langt bedre, at kommunerne venter nogle måneder med at implementere ordningen og bruger tiden til fornuftig planlægning frem for at haste en dårlig madordning igennem” fortsætter Lars Klingenberg.


 

 

                                           

Åbent brev til Lars Løkke Rasmussen
Pressemeddelelse sendt kl. 15:23 søndag d. 17. maj 2009

 

Åbent brev til Venstres nye formand

Kære Lars Løkke Rasmussen

Tillykke med dit valg som formand for Venstre. Og tillykke med posten som Danmarks statsminister.

Det er mest i kraft af sidstnævnte post, at vi henvender os til dig. Vores ærinde er desværre ikke kun at gratulere. Vi hører fra vores respektive baglande, at en del kommuner har set sig nødsaget til at genåbne budgetterne for at gennemføre besparelser for indeværende år. Skal man pege på en tendens i årsagerne til kommunernes genåbninger, så peger pilen på en for lav vækstramme og på kraftigt stigende udgifter til specialområdet. Det betyder f.eks., at daginstitutionerne i Nyborg Kommune må indføre 16 lukkedage frem for seks, at Kerteminde Kommune må reducere institutionernes åbningstider, og at børnene i daginstitutioner i andre kommuner betaler for anbringelser uden for hjemmet. Det betyder, at kommunerne er tvunget til at tænke i forringelser på daginstitutionsområdet for f.eks. at få råd til, at 'Jonas' kommer i familiepleje.

NY Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009


Grundet ændringer i Dagtilbudsloven er der kommet ny Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009. Vejledningen uddyber Dagtilbudsloven. Hent Vejledningen her
Pressemeddelelse vedr. lukkedage og lukkeuger

Også FOLA Forældrenes Landsforening kræver stop for lukkedage og lukkeuger.

”Det er ikke i orden, når løsrevne lukkedage bliver konverteret til lukkeuger” siger Lars Klingenberg, formand for FOLA. ”Det er ikke acceptabelt og i overensstemmelse med aftalen mellem KL og regeringen, at vi som forældre skal tvinges til at holde ferie i bestemte uger, fordi der er lukket i vores børns daginstitution. Det giver langt fra den fleksibilitet, som såvel forældre som arbejdsmarked har brug for” siger Lars Klingenberg.
Pressemeddelelse vedr. madordninger
Lav loven om madordninger om

Konservativ og Venstre mødes i dag for at drøfte, om loven om madordninger i daginstitutioner skal udskydes.
Men en udskydelse er ikke nok. Der skal flere penge på bordet, hvis ordningerne skal leve op til forligspartiernes målsætning om sund mad og sunde madvaner. Det mener både FOA og forældreorganisationen FOLA.

1. januar 2010 skal alle daginstitutioner have indført madordninger. Ordningerne skal være forældrebetalte og giver kommunerne ret til at lade institutionstaksterne stige fra 25 til 30 procent af driftsudgifterne.

Både FOA og FOLA støtter ideen med, at børn skal have et sundt frokostmåltid i daginstitutionen. Men ordningerne er voldsomt underfinansieret. I gennemsnit er der kun 15 kroner pr. barn pr. måltid. Og det er ikke nok til både råvarer og aflønning af det personale, der skal tilberede maden. Det dokumenterede FOA allerede for et par måneder siden og anbefalede på den baggrund politikerne at trække loven tilbage indtil finansieringen er på plads. 

Yderligere kommentarer:

Jakob Sølvhøj, Sektorformand FOA, telefon:                2672 3182        

Lars Klingenberg, Formand for FOLA, telefon:                2324 0779        

Pressemeddelelse vedr. modulordninger

Pressemeddelelse 3. februar 2009

Børnene og specielt de svageste børn bliver tabere i det spil.

Med argumenter om øget fleksibilitet, at børnene vil tilbringe kortere tid i institutionen, bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer etc. tilbyder en række kommuner modulordninger i vores daginstitutioner.

Forældre kræver ligestilling i Skolefritidsordninger
Pressemeddelelse d. 15. december 2008

Forældre kræver ligestilling i Skolefritidsordningerne.
 

I Berlingske Tidende d. 12. december kræver Skole og Samfund loft over forældrebetalingen i skolefritidsordninger. FOLA bakker 100% op om Skole og Samfunds krav. 

“Den offentlige diskrimination, som forældre og børn i SFO udsættes for i sammenligning med fritidshjem, er ganske enkelt uacceptabel”, siger Lars Klingenberg, formand for FOLA. 

“Vi har sagt det før, og siger det meget gerne igen: Der findes absolut ingen rimelig forklaring på, at forældre til børn i SFO kan risikere at skulle betale 100% af driftsomkostningerne i SFO’en, mens der er betalingsloft på fritidshjem.”

 I 2007 blev dagtilbudsområdet taget ud af lov om social service og fik sin egen lov. I den forbindelse havde det været oplagt at give børn og forældre de samme rettigheder og muligheder i SFO´en, som eksisterer i fritidshjem, men desværre talte både vi og andre for døve ører. Konsekvensen er, at skolefritidsordningerne fortsat mangler direkte forældreindflydelse i form af forældrebestyrelser eller forældreråd og, at skolefritidsordningerne fortsat ikke har loft over forældrebetalingen. Sidstnævnte medfører en forøget risiko for, at børn helt ned til 6-7 års alderen tages ud af SFO´en og må tilbringe fritiden alene og uden voksenkontakt”, siger Lars Klingenberg 

“Lovløsheden og forskelsbehandlingen på SFO-området kan hverken forældre eller børn være tjent med. Urimeligheden fremtræder tydeligere, når man tager i betragtning, at mange kommuner end ikke giver muligheden for frit at vælge mellem SFO og fritidshjem, men udelukkende tilbyder SFO”, slutter Lars Klingenberg.  

Lars Klingenberg kan træffes på tlf. 23 24 07 79 for yderligere kommentarer. 

Vores børn skal ikke udsættes for "overgangsproblemer" og plastik-mad
Pressemeddelelse 25. november 2008

Vores børn skal ikke udsættes for ”overgangsproblemer” og plastik-mad.

”Så entydigt er svaret på Karen Jespersen udtalelse vedr. madordninger i daginstitutioner ” siger Lars Klingenberg, formand for FOLA.  ”Det er ganske urimeligt og slet ikke i tråd med lovforslagets oprindelige intension, at vores børn skal udsættes for færdigpakket catering-mad. At Velfærdsministeren kategoriserer problematikken som et ”overgangsproblem” er en negligering af problemet og en undervurdering af barndommen. Hverken mine eller andres børn skal udsættes for ”overgangsproblemer” af den karakter” siger Lars Klingenberg. 

”Som forældreorganisation har vi gennem flere år arbejdet på, at alle børn i vores daginstitutioner skal tilbydes et sundt måltid mad dagligt. Formålet med lovforslaget var da også at sikre, at alle børn i daginstitutioner får et sundt måltid mad midt på dagen.

Et fælles måltid sund mad i daginstitutionen skal medvirke til at fremme gode kostvaner, forebygge fedme og bidrage til børnenes generelle velvære. Og det formål kan vi kun være enige i, men de faktiske forhold og den økonomiske formåen ude i kommunerne er ikke gearet til opgaven, og derfor vil vi i virkeligheden langt hellere være fri” siger Lars Klingenberg.

 ”Når vi taler om at dét sunde måltid mad er daggammelt plastic-indpakket catering-mad, så finder vi de medbragte madpakker langt mere attraktive og mere inspirerende for vores børn. Ideen med et sundt måltid mad i daginstitutionen skulle jo netop være, at vores børn skulle opleve glæden ved at spise veltilberedt mad, at aktiviteten kunne bruges pædagogisk og ikke mindst at gode og sunde spisevaner skulle forbygge det stigende problem med fedme og livsstilssygdomme. Som billedet tegner sig, så frygter vi at loven udvandes allerede inden den er trådt i kraft” fortsætter Lars Klingenberg. 

”Forslaget kan medføre en ekstraudgift på 9.000 kr. årligt for en vuggestueplads (ifg. Berlingske Tidende). Det er en ganske urimelig ekstraskat på børnefamilierne, som mange forældre vil have meget svært ved at afholde.

Regeringen må sikre økonomien i lovforslaget og sørge for at kommunerne får mulighed for at etablere de faciliteter og ressourcer, som skal til for at maden kan tilberedes i den enkelte daginstitution. Og endelig hvis vi som forældre skal medfinansiere ordningen, så forlanger vi at kvaliteten er i orden. 

Lars Klingenberg kan kontaktes for yderligere kommentarer på tlf. 23240779 
Urimelig forskel på Fritidshjem og SFO
Pressemeddelelse d. 10. november 2008

Urimelig forskel på fritidshjem og SFO.
 

En undersøgelse fra Berlingske Research viser at priserne på kommunale SFO´er er steget voldsomt.

”Resultatet af undersøgelsen skriger på et loft på forældrebetalingen på SFO´er” siger Lars Klingenberg, formand for FOLA. 

”Vi finder det ganske urimeligt, at forældre med børn i SFO ifølge lovgivningen kan betale 100% af udgiften, mens der lovgivningsmæssigt er et loft på 30% på fritidshjemmene.  Tilsyneladende benytter kommunerne den manglende lovgivning på SFO-området til at regulere de kommunale indtægter, som i virkeligheden burde reguleres over skatten”, fortsætter Lars Klingenberg.

”Vi oplever en meget uheldig social skævvridning, når priserne på SFO-pladser stiger i en sådan grad, at forældre af økonomiske grunde føler sig tvunget til at melde deres børn ud af SFO´en. Og vi taler altså om børn helt ned til 5-6-års-alderen, som så er overladt til sig selv fra endt skoledag og til forældrene kommer hjem sidst på eftermiddagen”

”Regeringen har gennem flere år haft fokus på at bryde med den såkaldte negative sociale arv. De voldsomme prisstigninger på SFO-området vil have den helt modsatrettede effekt, hvor vi risikerer, at netop de børn som har mest brug for voksenkontakt, venskaber og voksenstøtte bliver udelukket fra fællesskabet alene pga. af forældrenes økonomiske formåen eller prioritering” fortsætter Lars Klingenberg

” Vores opfordring til regeringen skal lyde: Giv børnene i SFO de samme lovgivningsmæssige vilkår, som eksisterer på fritidshjemsområdet – den eksisterende forskel er ikke rimelig”

Lars Klingenberg kan træffes på tlf. 23240779 for yderligere kommentarer.

                              
Der skæres atter på daginstitutionsområdet
Der er fuld gang i budgetlægningen i kommunerne. Atter engang står der besparelser på daginstitutionsområdet på menuen.

På BUPLs hjemmeside kan I finde historier fra diverse kommuner samt en oversigt over hvilke kommuner der planlægger besparelser. Klik her for at se BUPLs hjemmeside.


Flere steder rundt omkring i kommunerne er forældrene aktive i forbindelse med budgetforhandlingerne. Bl.a. i København. Se www.kfo.dk hvor I kan se mere om aktiviteter i København
Ændring i telefontider

Fra 4. august har vi ikke længere fast telefontid, men send os i stedet en mail eller læg en besked på vores telefonsvarer, så kontakter vi jer.


For udtalelser til pressen kontakt FOLAs formand Lars Klingenberg på tlf. 23240779

2,213,182 Unikke besøg