19 March 2019 16:01:43
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Forældre er mere optaget af økonomi
P4 Fyn 14. september 2009
Selvom forældrene er bekymrede over, om der er ftalater i det legetøj, deres børn leger med i daginstitutionen og dagplejen, er det ikke det emne, der står øverst på dagordenen hos de aktive forældre. Det billede genkender formanden for Forældrenes Landsorganisation (FOLA), Lars Klingenberg.
Læs hele artiklen her
Forældre: Det er dybt bekymrende

P4 Fyn 11. september 2009.

Dit barn kan lege med sundhedsskadeligt plasticlegetøj i daginstitutionen.

- Jeg må lige tjekke mit barns dagpleje. Det er ikke så rart at vide, at vores børn kan blive udsat for de stoffer gennem gammelt legetøj, som man jo gerne tager imod i daginstitutionerne og hos dagplejerne. Så det problem vil jeg da lige tage op, siger  formanden for Forældrenes Landsorganisation, Lars Klingenberg.

Jacob Neumann er forælder til et barn i dagpleje i Middelfart, og han er også meget bekymret:

- Det er lidt skræmmende, for der er jo fokus på området. Men får de gammelt legetøj helt fra 80´erne, som kan ødelægge deres helbred, så har vi et problem, siger han til P4 Fyn.

Læs hele artiklen her

Nedskæringer kan ramme forældrenes ferie

Politiken 11. september 2009

Kommuner varsler nedskæringer på børneinstitutionerne med tidligere lukning eller flere feriedage.

Planer i mange kommuner om at spare på børneområdet vil føre til yderligere pres på forældrene for at få hverdagen til at hænge sammen. Det forudser Lars Klingenberg, formand for forældreorganisationen Forældrenes Landsforening, FOLA.
Endnu værre er det ifølge Lars Klingenberg, hvis kommunerne griber ind med en ringere normering af personale i institutionerne. Det er på dagsordenen i næsten hver fjerde kommune.

»Her taler vi om børnenes trivsel og udvikling. Vi har allerede hørt fra forskere, at de på grund af den nuværende normering ikke længere kan anbefale den danske institutionsmodel. Det er meget alvorligt«, mener Lars Klingenberg.

Læs hele artiklen her

Nedskæringer vil presse forældrene

Berlingske.dk 11. september 2009 - Ritzau.

Nedskæringer på børneinstitutionerne via tidligere lukning eller flere lukkedage vil presse forældre i hverdagen, mener forældreorganisation.

Lars Klingenberg kan genkende billedet af, at der vil blive skåret ned i kommunerne.

- Vi er naturligvis kede af, at det vil gå ud over serviceniveauet, ikke mindst på børneområdet, siger Lars Klingenberg.

Nedsatte åbningstider og flere lukkedage vil presse familierne og samtidig gøre forældrene mindre fleksible på arbejdsmarkedet, påpeger han. Feriedage skal bruges på at kompensere for lukkedagene. Og den daglige aflevering og afhentning bliver presset.

- Man får lidt mere travlt og må skynde mere på børnene, end det egentlig var nødvendigt. For mange familier kan det blive problematisk, hvis man for eksempel har langt til arbejde, siger han.

Endnu værre er det ifølge Lars Klingenberg, hvis kommunerne griber ind med en ringere normering af personale i institutionerne. Det er på dagsordenen i næsten hver fjerde kommune.

- Her taler vi om børnenes trivsel og udvikling. Vi har allerede hørt fra forskere, at de på grund af den nuværende normering ikke længere kan anbefale den danske institutionsmodel. Det er meget alvorligt, mener Lars Klingenberg.

Læs hele artiklen her

Præcisering af udtalelser vedr. Mosebo i Ribe

10. juli 2009

I medierne i går har man kunnet læse, at FOLA’s formand, Lars Klingenberg, har udtalt sig i forbindelse med Børnehaven Mosebo i Ribe. FOLA vil på baggrund af disse udtalelser gerne komme med en præcisering.

FOLA kommenterede i forbindelse med sagen på nogle overordnede principper omkring forældrebestyrelsernes ansvar og kompetencer. Således udtrykte formanden et ønske om, at forældrebestyrelserne indgik i budgetplanlægning og regnskab. For nuværende har bestyrelserne kun mulighed for at godkende de overordnede økonomiske principper, men har ingen juridisk mulighed for at få medbestemmelse over hverken budget eller regnskab. Dette mener FOLA grundlæggende er forket. Dette synspunkt blev ikke gengivet i medierne.

Hvad angår institutionernes prioritering af de økonomiske midler, så er det FOLA's grundlæggende holdning, at man i institutionerne naturligvis bør prioritere kerneydelserne og afse de nødvendige midler til dette. FOLA mener derudover, at midler til videreuddannelse af personale og personalepleje er essentielle elementer i et budget og helt afgørende for at kunne understøtte de pædagogiske kerneydelser i forhold til børnene. Dette fremgår ikke af de udtalelser, der er gengivet i medierne.

Udtalelserne kan nemt opfattes som en utidig indblanding fra formandens side i en konkret sag. Dette er utilsigtet, da FOLA naturligvis ikke vil blande sig i enkelte institutioners drift og budget.

FOLA beklager meget, at man ikke har formået at understrege og tydeliggøre, at formandens udtalelser har gået på de overordnede principper dels om forældrebestyrelsernes kompetenceniveau i forbindelse med budget og regnskab og dels om de overordnede pædagogiske prioriteter i forhold til at sikre den pædagogiske kerneydelse.

FOLA udtaler sig ikke yderligere i den konkrete sag.

Lars Klingenberg

Formand

Forældrenes Landsforening (FOLA)

Pressemeddelse vedr. aftalen mellem Regeringen og Kommunerne

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har indgået aftale om kommunerne økonomi. I den forbindelse har FOLA udsendt følgende pressemeddelse:
 

Pressemeddelelse vedr. aftale mellem KL og Regeringen.

 

Forsigtig forældretilfredshed med madordningerne, men specialområdet mangler fortsat penge

 

”Vi er forsigtige optimister m.h.t. de kommende madordninger. Og det glæder os meget, at politikerne har lyttet til vores bekymringer og erkendt problemerne vedrørende økonomien omkring madordningerne. Måske kan det nu lykkes at vende en synkende skude til et godt og visionært tiltag med fokus på højnelse af børn sundhed, forebyggelse af livsstilssygdomme samt at give børnene gode oplevelser med god og spændende mad” siger Lars Klingenberg, formand for FOLA.

 

”Det glæder os også, at der er åbnet mulighed for fleksibilitet i opstarten af madordningen. Det er langt bedre, at kommunerne venter nogle måneder med at implementere ordningen og bruger tiden til fornuftig planlægning frem for at haste en dårlig madordning igennem” fortsætter Lars Klingenberg.


 

 

                                           

Åbent brev til Lars Løkke Rasmussen
Pressemeddelelse sendt kl. 15:23 søndag d. 17. maj 2009

 

Åbent brev til Venstres nye formand

Kære Lars Løkke Rasmussen

Tillykke med dit valg som formand for Venstre. Og tillykke med posten som Danmarks statsminister.

Det er mest i kraft af sidstnævnte post, at vi henvender os til dig. Vores ærinde er desværre ikke kun at gratulere. Vi hører fra vores respektive baglande, at en del kommuner har set sig nødsaget til at genåbne budgetterne for at gennemføre besparelser for indeværende år. Skal man pege på en tendens i årsagerne til kommunernes genåbninger, så peger pilen på en for lav vækstramme og på kraftigt stigende udgifter til specialområdet. Det betyder f.eks., at daginstitutionerne i Nyborg Kommune må indføre 16 lukkedage frem for seks, at Kerteminde Kommune må reducere institutionernes åbningstider, og at børnene i daginstitutioner i andre kommuner betaler for anbringelser uden for hjemmet. Det betyder, at kommunerne er tvunget til at tænke i forringelser på daginstitutionsområdet for f.eks. at få råd til, at 'Jonas' kommer i familiepleje.

NY Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009


Grundet ændringer i Dagtilbudsloven er der kommet ny Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009. Vejledningen uddyber Dagtilbudsloven. Hent Vejledningen her
Pressemeddelelse vedr. lukkedage og lukkeuger

Også FOLA Forældrenes Landsforening kræver stop for lukkedage og lukkeuger.

”Det er ikke i orden, når løsrevne lukkedage bliver konverteret til lukkeuger” siger Lars Klingenberg, formand for FOLA. ”Det er ikke acceptabelt og i overensstemmelse med aftalen mellem KL og regeringen, at vi som forældre skal tvinges til at holde ferie i bestemte uger, fordi der er lukket i vores børns daginstitution. Det giver langt fra den fleksibilitet, som såvel forældre som arbejdsmarked har brug for” siger Lars Klingenberg.
Pressemeddelelse vedr. madordninger
Lav loven om madordninger om

Konservativ og Venstre mødes i dag for at drøfte, om loven om madordninger i daginstitutioner skal udskydes.
Men en udskydelse er ikke nok. Der skal flere penge på bordet, hvis ordningerne skal leve op til forligspartiernes målsætning om sund mad og sunde madvaner. Det mener både FOA og forældreorganisationen FOLA.

1. januar 2010 skal alle daginstitutioner have indført madordninger. Ordningerne skal være forældrebetalte og giver kommunerne ret til at lade institutionstaksterne stige fra 25 til 30 procent af driftsudgifterne.

Både FOA og FOLA støtter ideen med, at børn skal have et sundt frokostmåltid i daginstitutionen. Men ordningerne er voldsomt underfinansieret. I gennemsnit er der kun 15 kroner pr. barn pr. måltid. Og det er ikke nok til både råvarer og aflønning af det personale, der skal tilberede maden. Det dokumenterede FOA allerede for et par måneder siden og anbefalede på den baggrund politikerne at trække loven tilbage indtil finansieringen er på plads. 

Yderligere kommentarer:

Jakob Sølvhøj, Sektorformand FOA, telefon:                2672 3182        

Lars Klingenberg, Formand for FOLA, telefon:                2324 0779        

Pressemeddelelse vedr. modulordninger

Pressemeddelelse 3. februar 2009

Børnene og specielt de svageste børn bliver tabere i det spil.

Med argumenter om øget fleksibilitet, at børnene vil tilbringe kortere tid i institutionen, bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer etc. tilbyder en række kommuner modulordninger i vores daginstitutioner.

2,318,859 Unikke besg