fbpx

Ofte stillede spørgsmål

Hvad arbejder FOLA med, og hvorfor er det vigtigt?

FOLA er interesseorganisation for forældre til børn i pasningstilbud. Det vil sige børn i dagpleje, vuggestue, børnehave, intergrerede institutioner, SFO'er, fritidshjem og klubber.  

FOLA arbejder for at forældredemokrati og forældresamarbejde skal styrkes :

  • Vi arbejder aktivt for at forældrene får mere indflydelse  

  • Vi uddanner forældreråd- og forældrebestyrelser

  • Vi rådgiver og vejleder forældre i principielle sager i forhold til deres børns institutioner 

FOLA arbejder for lokale forældreorganisationer i alle kommuner: 

  • Vi hjælper med opstart og drift af lokale forældreorganisationer.

  • Vi tilbyder sparring, vidensdeling og rådgivning. 

  • Vi tilbyder også at understøtte den daglig drift med organisering, medlemssystem, politisk interessevaretagelse og samarbejdsaftaler med kommunerne mv. 

 

FOLA arbejder for gode forhold for børn og unge: 

  • Minimumsnormeringer 

  • Hensigtsmæssige gruppestørrelser, der sikrer ro og nærvær 

  • Børns skal sikres et godt psykisk ’arbejdsmiljø’ (legemiljø) 

  • Børnenes trivsel og udvikling skal prioriteres  

Organisationen drives af en demokratisk valgt bestyrelse, som består af frivillige, engagerede forældre, der brænder for at gøre en forskel for børn og unge.

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Raffinaderivej 8, bygn. B, 1.sal
2300 København S.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved