Hvad arbejder FOLA med, og hvorfor er det vigtigt?

FOLA er interesseorganisation for forældre til børn i pasningstilbud. Det vil sige børn i dagpleje, vuggestue, børnehave, intergrerede institutioner, SFO'er, fritidshjem og klubber.  

FOLA arbejder for at forældredemokrati og forældresamarbejde skal styrkes :

  • Vi arbejder aktivt for at forældrene får mere indflydelse  

  • Vi uddanner forældreråd- og forældrebestyrelser

  • Vi rådgiver og vejleder forældre i principielle sager i forhold til deres børns institutioner 

FOLA arbejder for lokale forældreorganisationer i alle kommuner: 

  • Vi hjælper med opstart og drift af lokale forældreorganisationer.

  • Vi tilbyder sparring, vidensdeling og rådgivning. 

  • Vi tilbyder også at understøtte den daglig drift med organisering, medlemssystem, politisk interessevaretagelse og samarbejdsaftaler med kommunerne mv. 

 

FOLA arbejder for gode forhold for børn og unge: 

  • Minimumsnormeringer 

  • Hensigtsmæssige gruppestørrelser, der sikrer ro og nærvær 

  • Børns skal sikres et godt psykisk ’arbejdsmiljø’ (legemiljø) 

  • Børnenes trivsel og udvikling skal prioriteres  

Organisationen drives af en demokratisk valgt bestyrelse, som består af frivillige, engagerede forældre, der brænder for at gøre en forskel for børn og unge.